Tietosuojaseloste

Yipi Oy, 3192348-1 on Suomen kaupparekisteriin merkitty arvonlisäverovelvollinen suomalainen yritys.​

Yipi Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja henkilötietolakia. Asiakkaiden tiedot ovat tallennettuna salasanalla suojatuissa järjestelmissä. Ohessa rekisteriseloste.​Keräämme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista varten Yipi Oy:n asiakasrekisteriin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Asiakkaan ja Yipi Oy:n välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet, asiakkaan yhteydenottopyyntöön tai ajanvaraukseen liittyvät tiedot. Työhakemuksien osalta henkilötietoja käsitellään hakemusprosessin ajan.

Rekisterin käyttötarkoitus on Yipi Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, suhteiden ylläpitäminen, markkinointi, tuotteiden ja palvelujen toimitus sekä työhakemusten käsittely. Tietoja voidaan käyttää Yipi Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.​

Osa rekisteritiedoista säilytetään yhteistyökumppanin palvelimilla teknisten vaatimusten vuoksi.​ Henkilörekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja:

- Asiakkaan verkkokauppatilaus
- Asiakkaan yhteystiedot (etunimi, sukunimi, yritys, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero)
- Viesti yhteydenottolomakkeella

Rekisteriin merkitään ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.​ Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Yipi Oy:n käytössä, paitsi Yipi Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen.

Tietoja ei luovuteta Yipi Oy:n tai kolmansien osapuolien käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Yipi Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.​

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista. Hävityspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen.​

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella rekisterinpitäjän osoitteeseen.​ Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelulla.

Rekisteriasioita hoitaa Yipi Oy:n toimitusjohtaja.  

Tietosuoja-asioihin liittyvät yhteydenotot tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen help@yipi.fi